อาจารย์ บุคลากร

ข่าวอาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ วันที่ 21 ก.ค.2560

20368877_1416814328408663_3422500806496267883_o

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา …

Read More »

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสมุนไพรฯ วันที่ 21 ก.ค.2560

20368880_1416797621743667_6588936189319440189_o

การ ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข …

Read More »

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก วันที่ 19-20 ก.ค.2560

20157688_1411366555620107_6330043191259061430_o

การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ส …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิชากรประจำปีงบประมาณ2560

research content

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ ในโอกาสได้รับรางวัลในการดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2560

surasak

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร ที่ได้รับรางวัลนำเสนอ poster presentation

19657375_10213378172798858_3164684016363852685_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปวิตรา พูลบุตร ที่ได้รับร …

Read More »

ท่านอธิการบดี มมส. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

17855029_1644558158892082_524245064742594725_o

มมส แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560

ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร …

Read More »