อาจารย์ บุคลากร

ข่าวอาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่านอธิการบดี มมส. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

17855029_1644558158892082_524245064742594725_o

มมส แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560

ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

17311366_1288628321227265_7865105207279870609_o

ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ชนัตถา  พลอยเลื่อมแส …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

2

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินด …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ

17629881_1301088253314605_5037295877501229449_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคั …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสั …

Read More »

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแข่งกันกีฬาภายใน และร่วมเชียร์ ใน กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กีใาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 3

 

Read More »

อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเภสัชกรรมคลินิก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ อ.ภัทรพล เพียรชนะ และ อ.ปวิช …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้น Zumba ณ ลานไม้โมก

แอโรบิค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้ …

Read More »