อาจารย์ บุคลากร

ข่าวอาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสั …

Read More »

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแข่งกันกีฬาภายใน และร่วมเชียร์ ใน กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กีใาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 3

 

Read More »

อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเภสัชกรรมคลินิก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ อ.ภัทรพล เพียรชนะ และ อ.ปวิช …

Read More »

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้น Zumba ณ ลานไม้โมก

แอโรบิค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้ …

Read More »

จัดจำหน่ายหนังสือที่จัดทำโดยอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

book

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ 1 …

Read More »

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งกันกีฬาอ่างแก้วเกมส์

fb10

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่ …

Read More »