วิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

Warmly welcome Dr. Miyuki Hashimoto (Associate Professor, International Exchange Center) and Dr. Aya Kobayashi (Assistant Professor, Pharmaceutical Education) to the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University.

17352566_788105274686960_1258442133110246742_n

Warmly welcome Dr. Miyuki Hashimoto (Associate Pro …

Read More »

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม เภสัชกรไทยก้าวไกล สู่นานาชาติ ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกช …

Read More »

อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มมส. ร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเภสัชกรรมคลินิก ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มมส. บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และสุขภาพ สปป ลาว

ผศ.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์ อ.ภัทรพล เพียรชนะ และ อ.ปวิช …

Read More »

อาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าเยี่ยมและแนะนำตัวกับผู้บริหาร มมส.

คณะเภสัชศาสตร์

Student exchange program this year has been starti …

Read More »