วิจัย – ทุนวิจัย

ข่าววิจัย ทุนวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มมส. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มข. มมส. มอบ. ครั้งที่ 9

ubu60

ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 ณ คณะเภสัชศาสตร์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสั …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class”

msu57

กองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ & …

Read More »