ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี (ขึ้นชั้นปี) ประจำปีการศึกษา 2560

20689699_1430296020393827_4150080003168564111_o

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศา …

Read More »

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2560

20286811_1418548164901946_8631221689930189887_o

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบปกติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบปกต …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระ …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียนต่อ ป.โท ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ …

Read More »

ประกาศเรื่องการเรียกอันดับสำรองโครงการช้างเผือก

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องจากจำนวนผู้รายงานตัวโครงการช้างเผือกเป็นไปตา …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใ …

Read More »

โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบ …

Read More »

จัดจำหน่ายหนังสือที่จัดทำโดยอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

book

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ 1 …

Read More »