ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระ …

Read More »

คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มมส. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 3 สถาบัน มข. มมส. มอบ. ครั้งที่ 9

ubu60

ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ครั้งที่ 9 ณ คณะเภสัชศาสตร์ …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียนต่อ ป.โท ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสั …

Read More »

ประกาศเรื่องการเรียกอันดับสำรองโครงการช้างเผือก

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องจากจำนวนผู้รายงานตัวโครงการช้างเผือกเป็นไปตา …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อใ …

Read More »

โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบ …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

msu_no_smoke

การประกาศตัวของ    “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ …

Read More »