ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่านอธิการบดี มมส. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

17855029_1644558158892082_524245064742594725_o

มมส แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560

ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร …

Read More »

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

IMG_5541

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

17621775_1300172443406186_7516452787170787559_o

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชศาส …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ

17629881_1301088253314605_5037295877501229449_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคั …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560

17492722_1295231973900233_5652378410479365920_o

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชฏา ตั้งประเสริฐ และ นางสาวปฏิญญา บัวบาน นิสิตชั้นปีที่ 4ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ

17547379_1452018444871645_67469602_o

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินด …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบปกติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบปกต …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระ …

Read More »