กิจการนิสิต

ข่าวกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneur …

Read More »

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแข่งกันกีฬาภายใน และร่วมเชียร์ ใน กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กีใาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 3

 

Read More »

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้น Zumba ณ ลานไม้โมก

แอโรบิค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้ …

Read More »

รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับ …

Read More »