ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ ประเภทประชาชนในโครงการ ”ตามรอยคุณธรรมรัชการที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชการที่ 10” โดยท่าน ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ รับมอบเกียรติบัตรจาก นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อนวันที่ 15 มีนาคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17620252_1301088346647929_4022434899014265445_o-300x200 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17621646_1301088343314596_8062715946465957998_o-300x200 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17629641_1301088249981272_1274730746466358946_n-300x225 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17629881_1301088253314605_5037295877501229449_n-300x225 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17632132_1301088459981251_215286143705456792_o-300x200 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17668743_1301038353319595_1271457431_o-300x225 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลต้นแบบคูณธรรม 9 ประการ

Check Also

17855029_1644558158892082_524245064742594725_o

ท่านอธิการบดี มมส. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มมส แสดงความยิน …