คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตได้แลกเปลี่ยนความเห็น รวมถึงความห่วงใยต่อนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี อ.ดร.รุจิลักขณ์  รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่าบริหารฯ เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2560 ณ ลานไม้โมก อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17358522_1295231970566900_8281911354736773970_o-1-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17358522_1295231970566900_8281911354736773970_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17358596_1295232247233539_204323637151076075_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17358712_1295231320566965_5812046135426343738_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17434875_1295232693900161_3610900209108877393_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17435903_1295231327233631_2067130299079450764_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17436209_1295232083900222_2380976301447122479_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17436218_1295231790566918_5880350715139035647_o-1-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17436218_1295231790566918_5880350715139035647_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17492363_1295231777233586_5426462506327381217_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17492722_1295231973900233_5652378410479365920_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17504422_1295232580566839_7633979680613574938_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17504518_1295232577233506_1095190225397928560_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17504522_1295232583900172_8100804690085392187_o-300x200 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม โฮมรูมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 23 มี.ค.2560

Check Also

20643556_1430909750332454_6485098617474157527_o

ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธี ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผศ.ดร.ชนัตถา พล …