ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1-300x208 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2-300x217 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17795793_10207307518440753_8947548730871157156_n-225x300 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 18-241x300 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

 

Check Also

IMG_3967-1

Very warm welcome a Ph.D. candidate , Mr. Issara Chummalee, back to Mahasarakham University.

Very warm welco …