ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. – 15.00 น.

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 11.00 – 12.00 น. พิธีสรงน้ำพระไภสัชคุรุ และรดน้ำดำหัว  ผู้อาวุโส ผู้บริหารคณะฯ(ท่านคณบดี)
เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรม Big Cleaning day บริเวณ รอบๆคณะ และ 5 ส

 

Check Also

17855029_1644558158892082_524245064742594725_o

ท่านอธิการบดี มมส. แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มมส แสดงความยิน …