ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเภสัชศาสตร์สิรินธร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. – 15.00 น.

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 11.00 – 12.00 น. พิธีสรงน้ำพระไภสัชคุรุ และรดน้ำดำหัว  ผู้อาวุโส ผู้บริหารคณะฯ(ท่านคณบดี)
เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรม Big Cleaning day บริเวณ รอบๆคณะ และ 5 ส

 

Check Also

20643556_1430909750332454_6485098617474157527_o

ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงพระราชพิธี ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผศ.ดร.ชนัตถา พล …