คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม bundit60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  • สมัครผ่านระบบ Internet ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-17 มี.ค.2560 
  • สนใจสมัครด้วยตนเอง 18-19 มี.ค.2560
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-754412
  • เว็บไซต์ที่รับสมัคร http://grad.msu.ac.th/admission/

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิท …