ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม download-15 ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

Check Also

สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

ผู้บริหาร อาจาร …