ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม download-15 ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

Check Also

กีใาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 3

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแข่งกันกีฬาภายใน และร่วมเชียร์ ใน กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3