ประกาศเรื่องการเรียกอันดับสำรองโครงการช้างเผือก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ad2560not_inc ประกาศเรื่องการเรียกอันดับสำรองโครงการช้างเผือก

เนื่องจากจำนวนผู้รายงานตัวโครงการช้างเผือกเป็นไปตามแผนการรับของคณะฯ จึงใคร่ขอประกาศโครงการช้างเผือกไม่เรียกอันดับสำรอง ในปีการศึกษา 2560

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิท …