รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม download-15 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์

รายชื่อผู้มีสิท …