รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม download-15 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

Check Also

msu57

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงงานฟาร …