Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียนต่อ ป.โท ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ …

Read More »

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต …

Read More »

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสั …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneur …

Read More »

ประกาศเรื่องการเรียกอันดับสำรองโครงการช้างเผือก

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องจากจำนวนผู้รายงานตัวโครงการช้างเผือกเป็นไปตา …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล  คณะเภสัชศาสตร์ …

Read More »