ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 16.00-18.30 น. ณ ลานไม้โมก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16195208_1408622122515702_6639880324006177810_n ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

Check Also

17352566_788105274686960_1258442133110246742_n

Warmly welcome Dr. Miyuki Hashimoto (Associate Professor, International Exchange Center) and Dr. Aya Kobayashi (Assistant Professor, Pharmaceutical Education) to the Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University.

Warmly welcome …