ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 16.00-18.30 น. ณ ลานไม้โมก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16195208_1408622122515702_6639880324006177810_n ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

Check Also

IMG_3967-1

Very warm welcome a Ph.D. candidate , Mr. Issara Chummalee, back to Mahasarakham University.

Very warm welco …