ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้น Zumba ณ ลานไม้โมก

ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค  ณ ลานไม้โมก ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น.
#Let‘sWorkoutLet’sHealthy

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15978075_10154925405919451_5928073670410913479_n ขอเชิญอาจารย์นิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมออกกำลังกาย เต้น Zumba ณ ลานไม้โมก

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมป …