Monthly Archives: มกราคม 2017

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแข่งกันกีฬาภายใน และร่วมเชียร์ ใน กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3

กีใาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส. ครั้งที่ 3

 

Read More »

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เภสัชกรไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มกราคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม เภสัชกรไทยก้าวไกล สู่นานาชาติ ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกช …

Read More »