โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 สมัครผ่านทางคณะเภสัชศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม attachment โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560รายละเอียดการรับตรง  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม new1 โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม attachment โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการช้างเผือกภาคอีสาน [แบบฟอร์ม] [วิธีการกรอกคะแนนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม new1 โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม attachment โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ตารางคะแนน และคุณสมบัติเพิ่มเติม โครงการช้างเผือกอีสาน  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม new1 โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม attachment โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560โปรแกรมคำนวณโครงการช้างเผือกอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม new1 โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560
(ผู้สมัครต้องกรอกคะแนน)

– สมัครด้วยตนเองที่คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559
– สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที –

[ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ โทร 043-754-360]
ระบบรับตรง สมัครผ่านทางกองบริการการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ic_page โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง http://www.acad.msu.ac.th [ติดต่อสอบถามที่กองบริการการศึกษา]


Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการร่วมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิท …