รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Download…รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ …