รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Download…รายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ

Check Also

msu57

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงงานฟาร …