รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  Download..ประกาศรับสมัคร

Check Also

20689699_1430296020393827_4150080003168564111_o

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี (ขึ้นชั้นปี) ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ …