รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  Download..ประกาศรับสมัคร

Check Also

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขัน ASEAN Young Entrepreneurs Challenge ปี 2017 (A.Y.E Challenge)

ขอเชิญเข้าร่วมก …