รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  Download..ประกาศรับสมัคร

Check Also

สงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

ผู้บริหาร อาจาร …