มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม msu57 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class"กองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class” ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ย. 57 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม   โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
1. การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาการ
2. การนำเสนอผลงานการวิจัยสาขาวิชาการต่างๆ (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
3. การเสวนาทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและชุมนที่มีความเข้มแข็งด้านการจัดการเศรษฐกิจชุมชน
4. การออกร้านและนิทรรศการมากมาย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงาน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc10/ หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 10 มิ.ย. 57

Check Also

research content

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิชากรประจำปีงบประมาณ2560

คณะเภสัชศาสตร์ …