Monthly Archives: ธันวาคม 2016

โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบ …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

msu_no_smoke

การประกาศตัวของ    “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ …

Read More »

จัดจำหน่ายหนังสือที่จัดทำโดยอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มมส.

book

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ 1 …

Read More »

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งกันกีฬาอ่างแก้วเกมส์

fb10

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่ …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class”

msu57

กองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ & …

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของโรงงานฟาร์มแคร์

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแ …

Read More »

รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมทำงานในงานประชุม FIP 2014 รอบสอง

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับ …

Read More »

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บุคลากรสายสนับ …

Read More »

คณะเภสัชศาสตร์ มมส. จัดอบรมทักษะการให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรม

กำหนดการโครงการอบรมทักษะการให้บริการและบริบาลทางเภ …

Read More »