คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754360

ติดต่อฝ่ายวิชาการ : 086-4598904

ติดต่อสำนักงานคณบดี  : 088-5598621

เว็บไซต์ : http://pharmacy.msu.ac.th/th
อีเมล : pharmacy@msu.ac.th