บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัย

IMG_5078

นางสาวคณารัตน์  นนตรี
nok_kanaratnon@outlook.co.th

IMG_5025

นายมานะศักดิ์  คลังชำนาญ
Amtackie@gmail.com

IMG_5126

นางสาวราตรีรัตน์ การอรุณ
rathreerat.k@msu.ac.th

นางสาววิภารัตน์ เฮาะประเสริฐ

นางสาวอมร ประสีระเตสัง
amorn_aoy@hotmail.com