News

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่ว 
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ปร 
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.ประ 
Read more
เมื่อวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ปร 
Read more
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล 
Read more
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกร 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th