คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบ กสพท. และ ระบบ admission

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบ กสพท. และ ระบบ admission
ช่วงเปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 10 พ.ค. 65

Comments are closed.