ศ.ภญ. กฤษณา ไกรสินธุ์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 แด่ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *