รายละเอียดข้อมูลยืม-คืนอุปกรณ์ IT/โสตทัศนูปกร 
Read more
การเชื่อมต่อ WiFi ผ่านทาง @MSU-Net Plus จะทำใ 
Read more
ปัจจุบันมีการใช้งาน QR code ในสื่อต่างๆมากมาย 
Read more
บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ Statis 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE