วิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00  
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร 
Read more
A very warm welcome to Prof. Janet Krska, the 
Read more
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มงา 
Read more
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.  
Read more
Evidence-based Pharmacotherapy in Heart Failu 
Read more