การเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกร 
Read more
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2565  
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มมส เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี ปี2565
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอ 
Read more
📢📢 แนะนำหลักสูตรปริญญาโท : วิ 
Read more
ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์&nbsp 
Read more
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญ 
Read more
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมั 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th