ประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่ว 
Read more
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา 
Read more
เมื่อวันนี้ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศา 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอ 
Read more
Evidence-based Pharmacotherapy in Heart Failu 
Read more
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12. 
Read more
เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ การให 
Read more