ประชาสัมพันธ์

นโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งเสริมคุณธรรมจริ 
Read more
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมก 
Read more
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางคณะเภสัชศาสตร์  
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ปร 
Read more
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.ประ 
Read more
เมื่อวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ปร 
Read more
ติดต่อเรา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
  • 043-754360
  • pharmacy@msu.ac.th