ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ฝ่ายลงทะเบียน / เว็บไซต์

  • คุณสุภเวช บุตรศรีภูมิ
    E- mail : it.pharm@msu.ac.th

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายวิชาการ

หรือ โทรศัพท์ 043-754360

Copyright ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) © 2019. All rights reserved.