ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

งานบัญชี : นางสาวปรารถนา  ชินอาต (เจี๊ยบ) นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Email : account.pharm@msu.ac.th  เบอร์โทร 0648893869
งานการเงิน : นางสาวขวัญศิริ  ดำคำ (ติ่ง)  นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Email : finance.pharm@msu.ac.th เบอร์โทร 0951687187

ฝ่ายลงทะเบียน / เว็บไซต์

  • คุณสุภเวช บุตรศรีภูมิ
    E- mail : it.pharm@msu.ac.th

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายวิชาการ

หรือ โทรศัพท์ 043-754360