การส่งผลงาน

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ขยายเวลาส่งผลงานและแก้ไขผลงานถึง วันที่ 10 มกราคม 2563 !!

วันเริ่มรับลงทะเบียนและรับผลงาน :: 04 มิ.ย. 2562
วันสิ้นสุดการรับผลงาน :: 10 ม.ค. 2563 (อัพเดท!!)
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน :: 15 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการแก้ไขผลงาน :: 10 ม.ค. 2563
วันสิ้นสุดการแจ้งชำระเงิน :: 15 ม.ค. 2563

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ (รูปแบบ Oral Presentation)

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอ Oral Presentation

รูปแบบการจัดทำผลงาน (รูปแบบ Poster Presentation)

ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอ Poster Presentation

ตราประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  

 

ตราสัญลักษณ์ ศคภท.