"พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ลงทะเบียน ศคภท ปี 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
จัดงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ" ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์จากทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศคภท ณ จังหวัดมหาสารคาม
"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่และการเดินทาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อเรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754360