อัตราค่าลงทะเบียน

โอนเงินภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562 โอนเงินตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 2563  ถึง  15 ม.ค. 2563
2,200 บาท2,500 บาท

Update !! ไซส์เสื้อ (แก้ไขล่าสุด 16 ม.ค. 2563)

รอบอก/ความยาว

ไซส์

34”/25”

S

36”/27”

M

40”/29”

L

44”/31”

XL

48”/32”

2XL

50”/33”

3XL

52”/34”

4XL

 

ลงทะเบียน ศคภท ปี 2562

"พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

*** เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-754360  ขัดข้องชั่วคราว ไม่สามารถติดต่อได้ !!
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086 4598904 แทนค่ะ

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)
จัดงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.)ประจำปี 2562
ภายใต้หัวข้อ "พัฒนาตน พัฒนางาน สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่ความเป็นเลิศ" ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์จากทุกสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศคภท ณ จังหวัดมหาสารคาม
"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนที่และการเดินทาง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ติดต่อเรา

งานบัญชี : นางสาวปรารถนา  ชินอาต (เจี๊ยบ) นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : account.pharm@msu.ac.th  โทร 0648893869
งานการเงิน : นางสาวขวัญศิริ  ดำคำ (ติ่ง)  นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : finance.pharm@msu.ac.th โทร 0951687187

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754360