นักเรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานฟาร์มแคร์

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะครูจากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ได้นำนักเรียนจำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานฟาร์มแคร์ และเรียนรู้เรียนสมุมไพร

Copyright © 2018. All rights reserved.