Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ตรีผลาตำรับยาแก้อาการท้องผูก

  • ตรี” ซึ่งแปลว่า สาม และคําว่า “ผลา” แปลว่า ผลไม้ดังนั้นตรีผลาจึงเป็น ตํารับยาที่ประกอบด้วยผลไม้ 3 ชนิด คือ มะขามป้อม สมอไทยและสมอพิเภก
  • ตรีผลาเป็นตํารับยาแผนโบราณที่มีการใช้ทั้งทางการแพทย์อายุรเวทของอินเดียและการแพทย์แผนไทย
  • สรรพคุณช่วยปรับความสมดุล ของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายและล้างพิษออกจากระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และน้ำเหลือง กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
  • ตรีผลาเป็นตำรับยาที่ทําให้มีอายุยืน มีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย
  • ตรีผลายังทําหน้าที่เป็นยาระบายที่รู้เปิดรู้ปิดได้เอง นั่นคือ ทําให้ร่างกายระบาย อุจจาระและหยุดขับถ่ายได้อย่างรู้จังหวะเวลา ไม่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย เพราะสารรสเปรี้ยวช่วยให้ระบายและสารรสฝาดพวกแทนนิน ช่วยให้หยุดระบาย

รับประทานตรีผลานานเท่าไรจึงจะแก้อาการท้องผูกได้

จากการศึกษาเปรียบเทียบในอาสาสมัครที่มีภาวะท้องผูก พบว่าการรับประทานผงตรีผลาขนาด 1,000 มิลลิกรัม หรือสารสกัดตรีผลาขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ช่วยให้ถ่ายอุจจาระได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับประทาน ไม่แตกต่างจากการรับประทานสารสกัดมะขามแขกที่มีปริมาณเซนโนไซด์ 15 มิลลิกรัม (2 เม็ด)

ข่าวประชาสัมพันธ์