Phone

084-2721808

Email

pharmcare.p@gmail.com

Opening Hours

จันทร์-ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.

ผศ.ดร สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้นบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง กัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร ที่งาน “Ganja & TTM In the City” ครบเครื่องเรื่องกัญชา และเสน่ห์ยาสมุนไพร ในวันที่19 มีนาคม 2564 ณ Paradise Park

 

ข่าวประชาสัมพันธ์