ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 27 เม.ย. 63 รายละเอียด
จัดซื้อ 23 เม.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 22 เม.ย. 63 รายละเอียด
จัดซื้อ 17 เม.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 17 เม.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 15 เม.ย. 63 รายละเอียด
จัดซื้อ 15 เม.ย. 63 รายละเอียด
จัดซื้อ 15 เม.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 13 เม.ย. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม