ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ร่าง TOR 21 ก.ค. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 15 ก.ค. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 ก.ค. 63 รายละเอียด
จัดจ้าง 24 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 15 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ค. 63 รายละเอียด
จัดจ้าง 14 พ.ค. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 1 พ.ค. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม