ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
จัดซื้อ 15 เม.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 13 เม.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 9 เม.ย. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 9 เม.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 27 มี.ค. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 25 มี.ค. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 24 มี.ค. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 9 มี.ค. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม