ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ราคากลาง 1 ส.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 18 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 11 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 11 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 21 ก.พ. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 1 ก.พ. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 20 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 10 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 5 ม.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 4 ม.ค. 65 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม