ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ราคากลาง 18 ส.ค. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 10 ส.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 1 ส.ค. 65 รายละเอียด
จัดซื้อ 7 มิ.ย. 65 รายละเอียด
ร่าง TOR 25 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 18 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 11 พ.ค. 65 รายละเอียด
ราคากลาง 11 พ.ค. 65 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 6 พ.ค. 65 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 เม.ย. 65 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม