ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
จัดจ้าง 24 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ราคากลาง 15 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 มิ.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 พ.ค. 63 รายละเอียด
จัดจ้าง 14 พ.ค. 63 รายละเอียด
ร่าง TOR 1 พ.ค. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30 เม.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30 เม.ย. 63 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 เม.ย. 63 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม