ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อประกาศ หมวดหมู่ ประกาศวันที่ รายละเอียด
ราคากลาง 30 ก.ค. 64 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 ก.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 29 มิ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 7 มิ.ย. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 13 พ.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 7 พ.ค. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 18 ก.พ. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 17 ก.พ. 64 รายละเอียด
ขายทอดตลาด 17 ก.พ. 64 รายละเอียด
ราคากลาง 22 ม.ค. 64 รายละเอียด
Copyright © 2020 All Right Reserved. พัฒนาระบบโดย นายสุภเวช บุตรศรีภูมิ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ลงประกาศโดย นางสาวพิศมัย สอนสา (นักวิชาการพัสดุ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม