ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ประกาศ
หัวข้อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2565 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2565
ประกาศวันที่ 22 มี.ค. 65
เวลา 15.05 น. น.
รายละเอียด จ้างปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล จำนวน 1 งาน
ไฟล์แนบ