ระบบประกาศพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมวดหมู่ประกาศ
หัวข้อประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2565 ถึงวันที่ 13 มิ.ย. 2565
ประกาศวันที่ 7 มิ.ย. 65
เวลา 15.15 น. น.
รายละเอียด เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 12 เครื่อง
ไฟล์แนบ