ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ พร้อมด้วย นิสิตชมรมพุทธปณิธาณ ได้ร่วมมือกันไปบำเพ็ญบุญกุศล ณ วัดป่าวังเลิง

วันจันทร์ที 19 สค 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ พร้อมด้วย นิสิตชมรมพุทธปณิธาณ ได้ร่วมมือกันไปบำเพ็ญบุญกุศล ณ วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยมีกิจกรรมตักบาตรบาตรตอนเช้า ถวายเครื่องสังฆทาน และน้ำ ปล่อยปลาดุก 30 ตัว และให้อาหารปลา 1 กระสอบ และมีเงินร่วมกันทำบุญจากนิสิตปี 3, 4 และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเป็นค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ภายในวัด ยอดอยูที 1,500 น

ข่าว : นายศุภกร เหล่าทองสาร