โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย

โครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ.เชียงคาน จ.เลย
ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กยากจน โรงเรียนมูลมัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม (นักเรียนทุกคนเรียนฟรีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม) อ.เชียงคาน จังหวัดเลย ในช่วงเดือน พค-มิย ที่ผ่านมาซึ่งทางฝ่ายบัณฑิตศึกษา โดยความร่วมมือของ 4 หลักสูตร (หลักสูตร ป.เอก, หลักสูตรปฐมภูมิ,หลักสูตร วทม และหลักสูตร ภม คลินิก) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิดอาสาขึ้นโดยมีทั้งการบำพ็ญบุญถวายสังฆทานและผ้าป่าการศึกษาตอนเช้า ต่อด้วยกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ อนุบาล ถึงระดับ ปวช ณ วัดท่าแขก และ โรงเรียนมูลมัง หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อ.เชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
สรุปรวมยอดบริจาคในนามคณะฯ โดยมีผู้ร่วมบุญทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18, 705 บาท แยกรายการดังนี้
1.ผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวฯ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จำนวน 14,705 บาท
2.ทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 4,000 บาท 
ซึ่งแบ่งเป็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีชมรมพุทธปณิธาน จำนวน 10,000 บาท 
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และโดยเฉพาะนิสิตบัณฑิตศึกษาทั้ง 4 หลักสูตร ที่ได้ประสานงานร่วมกัน ร่วมบริจาคสิ่งของรางวัลและทำขนมแจกนักเรียน ทำให้งานของคณะฯครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
ขอสาธุอนุโมทนาในจิตอันเป็นบุญกุศลของทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ค่ะ

ภาพ : ข่าว / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, นายศุภกร เหล่าทองสาร