บุคลากรโรงงานฟาร์มแคร์ฯ

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1 นางสาวศตพร อิสาสะวัน Sataporn Issawin ผู้ช่วยสอน (ฟาร์มแคร์) พนักงานการตลาด 2355
2 นายชัยรัตน์ แก้วบูโฮม Chairat  Kaewboohom ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม (ฟาร์มแคร์) 2355
3 นายอรรถพล   อุทัยเรือง Atthaphon Uthairueang เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟาร์มแคร์) 2355
4 นายทวี ภัศดร Thawi Phatsadon พนักงานขับรถยนต์ (ฟาร์มแคร์) 2355
5 นายธีระพล บุญพิมาย Teeraphon Bunphimai เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์) 2355
6 นางสาวปาริชาต จงกลกลาง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ฟาร์มแคร์) 2355
7 นางต๋อย ละมุน   แม่บ้าน (ฟาร์มแคร์) 2355
8 นายสุทธิศักดิ์ แก้วบูโฮม   เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์)