บุคลากรโรงงานฟาร์มแคร์ฯ

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1นางสาวศตพรอิสาสะวันSataporn Issawinผู้ช่วยสอน (ฟาร์มแคร์) พนักงานการตลาด2355
2นายชัยรัตน์แก้วบูโฮมChairat  Kaewboohomผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม (ฟาร์มแคร์)2355
3นายอรรถพล  อุทัยเรืองAtthaphon Uthairueangเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฟาร์มแคร์)2355
4นายทวีภัศดรThawi Phatsadonพนักงานขับรถยนต์ (ฟาร์มแคร์)2355
5นายธีระพลบุญพิมายTeeraphon Bunphimaiเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์)2355
6นางสาวปาริชาตจงกลกลาง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ฟาร์มแคร์)2355
7นางต๋อยละมุน แม่บ้าน (ฟาร์มแคร์)2355
8นายสุทธิศักดิ์แก้วบูโฮม เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ฟาร์มแคร์)