บุคลากรร้านยามหาวิทยาลัย

No.

ชื่อ

สกุล 

Full name

ตำแหน่ง (งาน)

หมายเลขภายใน

1นางสาวราตรีรัตน์  การอรุณRathreerat Kanaroonนักวิชาการเงินและบัญชี 043-712502
2นางสาวคณารัตน์นนตรีKnanrat Nontreeร้านยามหาวิทยาลัย043-712502
3อมร ประสีระเตสังAmorn  Praseeratesungร้านยามหาวิทยาลัย043-712502
4วิภารัตน์ เฮาะประเสริฐwiparat  hauprasertร้านยามหาวิทยาลัย043-970234
5นายมานะศักดิ์  คลังชำนาญManasak  Klungchamnanร้านยามหาวิทยาลัย043-712502