ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754360

เว็บไซต์ : http://pharmacy.msu.ac.th/home
อีเมล : it.pharm@msu.ac.th, nittaya.n@msu.ac.th

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม